Όταν άκουσα τον όρο «εκπαιδευτική εκδρομή» αμέσως μου ήρθε στο μυαλό η πενθήμερη του σχολείου ή μία επίσκεψη στο μουσείο της Ακρόπολης. Με προβλημάτισε το γεγονός πως οι ημερομηνίες της συγκεκριμένης εκδρομής δεν συμπίπτουν με τις ημερομηνίες του διδακτικού έτους. Πάμε λοιπόν να ανακαλύψουμε μαζί τι ακριβώς είναι οι εκπαιδευτικές εκδρομές.