Σε πολλούς πολιτισμούς, η δημιουργία ενός κήπου θεωρείται ισάξια με τη δημιουργία ενός έργου τέχνης. Οι πιο όμορφοι κήποι σε ολόκληρο τον κόσμο είναι αποτέλεσμα ιδιαίτερης έμπνευσης και αγάπης για τη φύση που μας περιβάλλει.