Επικοινωνία

Για Δελτία Τύπου: umano.gr@gmail.com

Για να επικοινωνήσετε με τους δημοσιογράφους: reporter@umano.gr

Για προβολή & διαφήμιση: marketing@umano.gr

* Η δημοσιογραφική ομάδα του umano.gr έχει email με κατάληξη umano.gr.Το umano.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη αν δοθεί προσωπικό υλικό για χρήση σε emails που δεν έχουν κατάληξη umano.gr