Ο εναλλακτικός τουρισμός είναι η έξυπνη μορφή διακοπών. Είναι διαφορετικός από τον μαζικό, δεν είναι δηλαδή κλασικού τύπου. Σκοπός του είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η απόκτηση εμπειριών και γνώσεων για τις τοπικές κουλτούρες και παραδόσεις, η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον χωρίς τις αρνητικές συνέπειες του εμπορευματοποιημένου μαζικού τουρισμού.