Οι τάσεις στην αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Ζητήματα που απασχολούν όλο και περισσότερο τους εργαζόμενους στη χώρα μας.

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος και η σύσταση ενός καλού βιογραφικού

Έρευνα γύρω από τις συνθήκες ευρέσεως εργασίας

David Ghysels: Ο δημιουργός του Dinner in the Sky στο Umano

Ειδικά τα τελευταία χρόνια που το εργασιακό περιβάλλον έχει αλλάξει ριζικά και οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί, μόνη λύση για τους επαγγελματίες η παρακολούθηση του «σφυγμού» της αγοράς. Ο Φώτης Κανελλόπουλος, Σύμβουλος της KPMG, μας αναλύει τις τάσεις στο εργασιακό τοπίο αλλά και τα επαγγέλματα που προβλέπεται να έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στο μέλλον.

Ελάτε και εσείς στην παρέα μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας

Οι τάσεις στην αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Οι τάσεις στην αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα του μέλλοντοςΑπό τον Φώτη Κανελλόπουλο, Σύμβουλος της KPMG

Την τελευταία δεκαετία παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο μεγάλες αλλαγές στην εργασιακή πραγματικότητα. Οι αλλαγές αυτές πηγάζουν τόσο από την εξέλιξη της τεχνολογίας όσο και από τις προκλήσεις της οικονομίας και αναδιαμορφώνουν τις ανάγκες της αγοράς. 

Η ανάγκη για μείωση κόστους και η δυνατότητα αυτοματοποίησης διαδικασιών.

Αυτές οι ανάγκες παρέχονται μέσω της ραγδαίας αύξησης της τεχνολογίας. «Στερούν» θέσεις εργασίας από υποστηρικτικό προσωπικό ενώ παράλληλα δημιουργoύν ευκαιρίες για επαγγελματίες με υψηλή τεχνική εξειδίκευση.

Εκτιμάται ότι στο τέλος της επόμενης δεκαετίας πληθώρα σημερινών εργασιών θα αντικατασταθούν από μηχανές.

Παράλληλα, παρατηρείται έντονη ζήτηση σε αντίστοιχους τεχνικούς ρόλους στην αγορά του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδας. Η αγορά της Ελλάδας, ακολουθώντας τις τάσεις του εξωτερικού και τις τεχνολογικές αλλαγές, δημιουργεί τις αντίστοιχες ευκαιρίες. Στη χώρα μας οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές μεταβάλλουν το εργασιακό τοπίο. Αλλάζουν οι ρόλοι σε κλάδους όπως ο τραπεζικός, ο ασφαλιστικός αλλά και ο κλάδος της υγείας.

Επιπλέον, οι επενδυτικές ευκαιρίες σε ακίνητα της Ελλάδας έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πλήθους εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στο κλάδο του Real EstateΠαράλληλα, οι καινοτομίες και η εξωστρέφεια των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στο φαρμακευτικό και καταναλωτικό κλάδο δημιουργούν αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης. Ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον από κεφάλαια του εξωτερικού εμφανίζουν επίσης οι κλάδοι του τουρισμού και της ενέργειας. Παρουσιάζουν ανάπτυξη, ενισχύοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε πληθώρα ειδικοτήτων στους αντίστοιχους κλάδους.

Οι τάσεις στην αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα

Data Analytics Executives

Η ανάγκη των επιχειρήσεων για την καλύτερη διαχείριση της πληροφορίας με στόχο την αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων έχει δημιουργήσει νέους ρόλους στην αγορά που ασχολούνται με τη διαχείριση δεδομένων.

Σύμφωνα με στατιστικά της υπηρεσίας επιλογής στελεχών και ταλέντων της KPMG, η ανάγκη αυτών των ρόλων έχει αυξηθεί κατά 32% την τελευταία πενταετία.

Οι επαγγελματίες του χώρου καλούνται να διαχειριστούν τις διαθέσιμες τεχνολογίες. Να παρέχουν την κατάλληλη πληροφόρηση στις επιχειρήσεις ώστε να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες, να αυξήσουν τα έσοδα και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο ρόλος τους περιλαμβάνει τη χρήση στατιστικών εργαλείων, την αξιολόγηση και συλλογή στοιχείων. Επιπλέον, τη διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων.

Επαγγελματίες, οι οποίοι θα μπορούν να απασχοληθούν με το αντικείμενο, χρειάζεται να διαθέτουν καλές αναλυτικές ικανότητες. Συνήθως διαθέτουν εκπαιδευτικό υπόβαθρο σε θετικές επιστήμες όπως η φυσική, τα μαθηματικά, η στατιστική, η πληροφορική κτλ.

Οι τάσεις στην αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Software Developers/Engineers

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η αυτοματοποίηση δημιουργεί αυξητική ζήτηση στο επάγγελμα των προγραμματιστών. Οι προγραμματιστές έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και στην ανάπτυξη εφαρμογών στα κινητά. Επίσης, στην ανάπτυξη εφαρμογών άλλου τύπου χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνολογίες.

Οι τεχνολογίες οι οποίες αξιοποιούνται αλλάζουν διαρκώς και εισάγονται νέες δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες του χώρου να εξελίσσονται συνέχεια. Συμπληρωματικά, η κυβερνασφάλεια φαίνεται να είναι ένα θέμα που απασχολεί οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Δημιουργώντας έτσι, ακόμη έναν νέο κλάδο δραστηριοποίησης για τους προγραμματιστές.

Σύμφωνα με στοιχεία της KPMG, η ζήτηση αυτών των ρόλων έχει αυξηθεί κατά 40% την τελευταία πενταετία.

Οι τάσεις στην αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Real Estate Professionals

Στο πρόσφατο παρελθόν, η αγορά ακινήτων παρουσίαζε πτωτική τάση. Τα τελευταία δύο χρόνια πολλές επενδυτικές εταιρείες έχουν στρέψει την προσοχή τους στην Ελλάδα δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης στον κλάδο.

Ως αποτέλεσμα, απόφοιτοι κυρίως οικονομικών σχολών έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν σχετικούς ρόλους αξιολόγησης επενδύσεων, εκτίμησης αξίας ακινήτων και οικονομικών αναλυτών. Επιπρόσθετα, επαγγελματίες όπως Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες έχουν βρει διέξοδο στον κλάδο. Παρατηρείται ακόμα και αύξηση των ανακατασκευών – ανακαινίσεων.

Επαγγελματίες τουρισμού

Ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα αποτελεί μία συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά με ανάγκη για επαγγελματίες διάφορων ειδικοτήτων. Για παράδειγμα Food & Beverage Managers, Hotel Managers, Reservation Agents αλλά και υποστηρικτικό προσωπικό.

Δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί ένας ιδιαίτερος ρόλος που αναπτύχθηκε από την προσπάθεια των εταιρειών να επιτύχουν τη βέλτιστη διαχείριση των εσόδων τους. Δεν είναι άλλος από τη θέση του Revenue Executive, ο οποίος συναντάται και σε κλάδους εκτός τουρισμού.

Οι επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το αντικείμενο, ασχολούνται με τη βελτιστοποίηση των κρατήσεων. Παρακολουθούν την εποχικότητα και ιστορικότητά τους ενώ διαμορφώνουν και την τιμολογιακή στρατηγική.

Στην Ελλάδα, ο ρόλος αυτός κυρίως συναντάται σε αεροπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις. Στο εξωτερικό εφαρμόζεται και στον κλάδο της διασκέδασης (κινηματογράφοι, θέατρα κ.ά.), μία τάση η οποία σταδιακά φαίνεται να υιοθετείται όλο και περισσότερο από επιχειρήσεις στη χώρα μας.

Οι τάσεις στην αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Marketing Executives/ Digital & Social Media Experts

Η ανάγκη των επιχειρήσεων να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές και να διαχειριστούν καλύτερα την εικόνα των προϊόντων τους δημιουργεί ευκαιρίες σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Μάρκετινγκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυξανόμενη χρήση των Digital μέσων δημιουργεί την ανάγκη για επαγγελματίες που θα διαχειρίζονται τις αντίστοιχες πλατφόρμες.

Σύμφωνα με στατιστικά της υπηρεσίας επιλογής στελεχών και ταλέντων της KPMG,  η ανάγκη αυτών των ρόλων έχει αυξηθεί κατά 29% την τελευταία πενταετία. 

Exports Executives

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί πολλές μικρές ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν στραφεί στο εξωτερικό για την αύξηση των εσόδων. Δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες σε ρόλους υπεύθυνων εξαγωγών για να διαχειριστούν τα νέα κανάλια ζήτησης.

Επαγγελματίες αυτού του κλάδου έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό της στρατηγικής εξαγωγών. Παρακολουθούν προοπτικές και ευκαιρίες σε αγορές του εξωτερικού βάση ρυθμιστικών διατάξεων της εκάστοτε χώρας.

Οι τάσεις στην αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα του μέλλοντος

R&D Executives

Ο τομέας της Έρευνας και Ανάπτυξης φαίνεται να παρουσιάζει ανοδική ζήτηση. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αποφασίζουν να επενδύσουν στο αντίστοιχο τμήμα με σκοπό την επίτευξη καλύτερου ποιοτικού και οικονομικού αποτελέσματος και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης σε αποφοίτους  φαρμακευτικής, χημείας, βιολογίας και μηχανολογίας, οι οποίοι θα κληθούν να λάβουν ενεργούς ρόλους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες στρέφονται και σε Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι – έχοντας αποκτήσει τεχνογνωσία από αντίστοιχες εταιρείες – επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Λίγα λόγια για την KPMG

Η KPMG αποτελεί το παγκόσμιο δίκτυο ανεξάρτητων εταιρειών παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών-μελών συνδεδεμένων με την KPMG International, ενός Ελβετικού Συνεταιρισμού. Στη χώρα μας, η KPMG παρέχει, τα τελευταία σαράντα πέντε και πλέον χρόνια, ολοκληρωμένες ελεγκτικές, συμβουλευτικές, λογιστικές, φορολογικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες:www.kpmg.com/gr

Comments are closed.