“Δεν θα τιμωρηθείς για το θυμό σου, θα τιμωρηθείς από το θυμό σου.”

Βούδας (563-483 π.Χ.)